Oudere huizen zijn meestal niet conform de geldende voorschriften van het A.R.E.I.

Meestal is er nog steeds geen algemene verliesstroomschakelaar aanwezig en is de aarding niet conform de huidige normen.  Verdeelborden die onvoldoende zijn afgeschermd tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking van onder spanning staande delen. Verouderde of verkeerde zekeringen

Al deze gebreken kunnen leiden tot elektrocutiegevaar en mogelijk brandgevaar.

Wat doen wij:

• Aanpassen of vernieuwen van de elektrische installaties.

• Aanpassen of vernieuwen van verdeelbord(en).

• Nazicht en herstelling van kortsluiting en stroomverlies.

• nazicht en/of vernieuwen van de aarding.

• Uittekenen van schema’s van de elektrische installaties

• keuringsklaar maken van de installatie